Descobreix que hi ha darrera el curtmetratge.

Making off ARGOS

Realitzat i produït a Barcelona entre el gener i el febrer de 2017.